XS
SM
MD
LG

Vlado Glođović opet izabran u Vrbasu
Sinoć je održana izborna skupština SSOS gde je reizabran Vlado Glođović, FIFA sudija iz Vrbasa.Na Skupštini su bili prisutni sledeći delegati: organizacija broji 62  člana od koji pravo glasa imaju članovi koji su aktivni i oni koji su platili članarinu, ukupno  a poziv je dobio 51 član sa pravom  glasa.


Predesnik Skupštine Vlado Glođović otvorio Skupštinu ,objasnio razloge i rokove organizovanja Skupštine, a nakon toga predložio Verifikacionu komisiju u sastavu Boris Pravilović, Branislav Radojčić i Branislav Perunović koja je utvrdila da je od ukupno 51 člana Skupštine prisutna većina od 31 člana ,čime su se stekli uslovi za nastavak rada Skupštine. Prisutni delegati su potpisom verifikovali prisustvo. Na predlog Presedavajućeg predloženo je  Radno predsedništo u sastavu  Milorad Mažić, Vlado Glođović i Slavko Sremački, koje je nastavilo sa radom Skupštine. Jednoglasno je usvojen predlog za zapisničara član Ivan Repček,  a za overivače zapisnika Nikola Rijavec i Filip Reljić.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice.

Milorad  Mažić  je u  delu izlaganja napomenuo da produkt rada prethodnog saziva IO treba da se u potpunosti iskaže naredne godine i da budući saziv IO na čelu sa Vladom Glođovićem pojača rad sa novim kandidatima za sticanje zvanja Fudbalskog sudije 3.kategorije, tim izlaganjem je ujedno i dat predlog na glasanje da predsednik SSOS Vrbas u narednom mandatnom periodu bude dosadašnji predsednik Vlado Glođović. Skupština je jednoglasno usvojila predlog i Vlado Glođović je izabran za predsednika SSOS Vrbas u okviru koga se nalaze sudije i OFS Srbobran-Bečej za mandatni period.

Izabrani predsednik Vlado Glođović je predložio IO u sastavu Vlado Glođović,Milorad Mažić i Slavko Sremački,Skupština je usvojila predlog jednoglasno.Usvojen je jednoglasno predlog da članovi Nadzornog odbora budu Predsednik Milan Ćulafić,Aleksandar Jelovac i Bojan Latinović kao članovi. Izabran jednoglasno sekretar SSOS Ivan Repček.

Jednoglasno su usvojeni predlozi da za predstavnika u Skupštinu FSO Vrbas bude Vlado Glođović, a predstavnike u Skupštinu SSOS FSV budu Milorad Mažić i Vlado Glođović.